Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014

ΦΩΤΟ ΡΕΤΡΟ ΑΝΤΡΙΚΟΥ

ΑΝΤΡΙΚΟ Ο.Φ.Η.Η.  –  ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1999-2000 (Γ΄ ΕΣΚΑ)


 ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ Θ. (προπονητής) , ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. , ΖΑΝΝΟΣ Ι. , ΜΟΝΟΣ Β. , ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. , ΔΡΙΜΑΛΑΣ Ν. , ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Ν. , ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. , ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Φ. , ΤΑΠΤΕΛΗΣ Σ. , ΔΑΣΟΥΛΑΣ Γ. , ΚΟΣΜΙΔΗΣ Κ. , ΡΑΚΟΒΟΛΙΟΣ Π.ΑΝΤΡΙΚΟ Ο.Φ.Η.Η.  –  ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2001 (Δ΄ ΕΣΚΑ)


 ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ Γ. (προπονητής) , ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Ν. , ΖΑΝΝΟΣ Ι. , ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. , ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΣΤ. , ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Χ. , ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. , ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ. , ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ. , ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. , ΝΑΛΜΠΑΝΤΟΥΔΗΣ Δ. , ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. , ΤΖΙΚΑΣ Ν.ΑΝΤΡΙΚΟ Ο.Φ.Η.Η.  –  ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2001-2002 (ΟΧΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)
ΑΝΤΡΙΚΟ Ο.Φ.Η.Η.  –  ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2002 - 2003 (Δ΄ ΕΣΚΑ)

ΔΡΙΜΑΛΑΣ Ν. (προπονητής) , ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. , ΓΟΛΕΜΗΣ  Π. , ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΣΤ. , ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Χ. , ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. , ΜΥΛΩΝΑΣ Μ. , ΜΠΑΡΑΣ Γ.  ,  ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. , ΤΖΙΚΑΣ Ν. , ΒΕΡΡΑΣ Ι.ΑΝΤΡΙΚΟ Ο.Φ.Η.Η.  –  ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2003-2004 (Δ΄ ΕΣΚΑ)

Όρθιοι από αριστερά : ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ Θ. , ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. , ΣΑΛΙΑΡΗΣ Α. , ΒΕΡΡΑΣ Γ. , ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. , ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ,  ΤΖΙΚΑΣ Ν. 
Καθιστοί από αριστερά : ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣΧ. , ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Θ. , ΜΟΝΟΣ Β. , ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. , ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΣΤ. , ΝΤΟΥΡΑΣ Θ.


ΑΝΤΡΙΚΟ Ο.Φ.Η.Η.  –  ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2004-2005 (Γ΄ ΕΣΚΑ)Όρθιοι από αριστερά : ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ Θ. (προπονητής), ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. , ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. , ΜΠΑΡΑΣ Γ. , ΚΟΣΜΙΔΗΣ Κ. , ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΣΤ.
Καθιστοί από αριστερά : ΓΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. , ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. , ΔΡΙΜΑΛΑΣ Ν. , ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΣΤΡ. , ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. , ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Χ.

ΑΝΤΡΙΚΟ Ο.Φ.Η.Η.  –  ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2005-2006 (Γ΄ ΕΣΚΑ)
Όρθιοι από αριστερά :  ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. (γεν. αρχηγός) , ΚΟΥΡΗΣ ΣΤ. , ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. , ΚΟΣΜΙΔΗΣ Κ. , ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. , ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ Θ. (προπονητής) 
Καθιστοί από αριστερά : ΔΡΙΜΑΛΑΣ Ν. , ΜΟΝΟΣ Β. , ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ ΓΡ. , ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Χ. , ΦΙΛΙΝΗΣ Γ. , ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΣΤ. , ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ.


ΑΝΤΡΙΚΟ Ο.Φ.Η.Η.  –  ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2006-2007


Όρθιοι από αριστερά :  ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ Θ. (προπονητής) , ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Χ. , ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Ν. , ΚΟΥΡΗΣ ΣΤ. , ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ. , ΛΕΓΑΚΗΣ Δ. (έφορος) , ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. , ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Β. , ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Ν. , ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ Γ. , ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΥ Γ. 
Καθιστοί από αριστερά : ΦΙΛΙΝΗΣ Γ. , ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΣΤ. , ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΤ. , ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΑΛ. , ΔΡΙΜΑΛΑΣ Ν. , ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ. , ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ Α. , ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ ΓΡ. , ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Ν.